Trasy bibilijne

NOMADA Biuro Pielgrzymkowo – Turystyczne już od 33 lat zabiera Pielgrzymów w miejsca naznaczone ziemską obecnością Chrystusa, zapraszając do udziału w Pielgrzymkach Biblijnych. Przygotowując się do Pielgrzymki Jubileuszowej na rok 2000 Ojciec Święty Jan Paweł II, apelował do Kościoła wspólnotowego na całym świecie, aby nie zapominał o swoich korzeniach. Mówił „ (…) to skupienie uwagi na Ziemi Świętej jest ze strony chrześcijan nieodzownym przejawem pamięci (…)”. Do wszystkich, który pragnęli przygotować się do świętowania w wierze Wielkiego Jubileuszu skierował dokument pod tytułem „List o pielgrzymowaniu do miejsc świętych związanych z historią Zbawienia”, którego fragmenty pragniemy przytoczyć, jednocześnie zapraszając wszystkich organizatorów grup oraz osoby indywidualne do przyłączenia się do organizowanych przez nas pielgrzymek do Ziemi Świętej.

„(…) Bliskość Jubileuszu składnia mnie dziś do podjęcia refleksji wiążącej się z moim pragnieniem, aby odbyć osobiście, jeśli Bóg pozwoli, specjalną pielgrzymkę jubileuszową do kilku miejsc, które w szczególny sposób łączą się z Wcieleniem Słowa Bożego. Moja refleksja prowadzi do miejsc Bożych, do przestrzeni, które On wybrał, aby na nich rozbić swój namiot między nami (por.J1,14; Wj 40, 34 – 35; 1 Krl 8, 10-13), a przez to umożliwić człowiekowi bardziej bezpośrednie spotkanie z Nim. (…) Na pierwszy rzut oka łączenie określonych przestrzeni z Bogiem może budzić pewne zastrzeżenia. Czy bowiem przestrzeń, tak samo jak czas, nie podlega całkowicie panowaniu Boga ? Wszystko przecież wyszło z Jego rąk i nie ma takiego miejsca, gdzie nie można by Go spotkać. Bóg jest obecny w równej mierze we wszystkich miejscach na Ziemi, tak że cały świat może uchodzić za świątynię Jego obecności. Nie zmienia to jednak faktu, że podobnie jak rytm czasu może być wyznaczany przez szczególne momenty łaski, tak i przestrzeń może przechowywać znaki nadzwyczajnych zbawczych interwencji Boga. Ta intuicja obecna jest zresztą we wszystkich religiach, które nie tylko wznoszą świątynie, ale tworzą też święte przestrzenie, gdzie spotkanie z rzeczywistością Boską może stać się głębszym przeżyciem.

Na tym, ogólnym tle religijnym Biblia głosi swoje specyficzne orędzie, ujmując temat świętej przestrzeni perspektywie historii Zbawienia. (…) Dlatego właśnie w perspektywie dwutysięcznej rocznicy Wcielenia gorąco pragnę udać się osobiście i modlić w najważniejszych miejscach, które w Starym i Nowym Testamencie były świadkami Bożych interwencji aż po największą z nich, czyli po tajemnicę Wcielenia i paschy Chrystusa.(…) Ach, miejsce ziemi, miejsce Ziemi Świętej, jakimże miejsce jesteś we mnie. Nie mogę po tobie stąpać, muszę klęknąć. (…) Pośród jerozolimskich miejsc związanych z ziemskim życiem Chrystusa, koniecznie trzeba będzie nawiedzić Wieczernik, gdzie Jezus ustanowił Eucharystię, źródło i szczyt życia Kościoła.

Wizyta w Wieczerniku ma zatem być powrotem do samych źródeł Kościoła. (…) Przejście w duchu modlitwy z jednego miejsca czy miasta do drugiego, poprzez przestrzeń w szczególny sposób naznaczoną Bożym działaniem, nie tylko pomaga nam przeżywać nasze życie jako wędrówkę, ale ukazuje nam plastyczny obraz Boga, który poprzedza nas i idzie przed nami, który sam podjął wędrówkę drogami człowieka i nie spogląda na nas z wysoka, ale stał się naszym towarzyszem drogi. (…) Nie pozostaje mi zatem nic innego jak zaprosić serdecznie całą chrześcijańską wspólnotę, aby w duchu wyruszyła na szlak jubileuszowej pielgrzymki. Wszyscy musimy podjąć ową podróż wewnętrzną, której celem jest oderwanie nas od tego wszystkiego /w nas i wokół nas/co jest sprzeczne z prawem Bożym, abyśmy byli w stanie spotkać się w pełni z Chrystusem, wyznając naszą wiarę i otrzymując obfitość Jego miłosierdzia.(…) Mówię do wszystkich: wyruszmy w drogę śladami Chrystusa !.