Pielgrzymki biblijne

NOMADA Biuro Pielgrzymkowo – Turystyczne od blisko 25 lat zabiera Pielgrzymów w miejsca naznaczone ziemską obecnością Chrystusa, zapraszając do udziału w Pielgrzymkach Biblijnych.

Przygotowując się do Pielgrzymki Jubileuszowej na rok 2000 Ojciec Święty Św.Jan Paweł II, apelował do Kościoła wspólnotowego na całym świecie, aby nie zapominał o swoich korzeniach. Mówił „ (…) to skupienie uwagi na Ziemi Świętej jest ze strony chrześcijan nieodzownym przejawem pamięci (…)”. Do wszystkich, który pragnęli przygotować się do świętowania w wierze Wielkiego Jubileuszu skierował dokument pt „List o pielgrzymowaniu do miejsc świętych związanych z historią Zbawienia”, którego fragmenty pragniemy przytoczyć, jednocześnie zapraszając wszystkich organizatorów grup oraz osoby indywidualne do przyłączenia się do organizowanych przez nas pielgrzymek do Ziemi Świętej.

„(…) Bliskość Jubileuszu składnia mnie dziś do podjęcia refleksji wiążącej się z moim pragnieniem, aby odbyć osobiście, jeśli Bóg pozwoli, specjalną pielgrzymkę jubileuszową do kilku miejsc, które w szczególny sposób łączą się z Wcieleniem Słowa Bożego. Moja refleksja prowadzi do miejsc Bożych, do przestrzeni, które On wybrał, aby na nich rozbić swój namiot między nami (por.J1,14; Wj 40, 34 – 35; 1 Krl 8, 10-13), a przez to umożliwić człowiekowi bardziej bezpośrednie spotkanie z Nim. (…) Na pierwszy rzut oka łączenie określonych przestrzeni z Bogiem może budzić pewne zastrzeżenia. Czy bowie, przestrzeń, tak samo jak czas, nie podlega całkowicie panowaniu Boga ? Wszystko przecież wyszło z Jego rąk i nie ma takiego miejsca, gdzie nie można by Go spotkać. Bóg jest obecny w równej mierze we wszystkich miejscach na Ziemi, tak że cały świat może uchodzić za świątynię Jego obecności. Nie zmienia to jednak faktu, że podobnie jak rytm czasu może być wyznaczany przez szczególne momenty łaski, tak i przestrzeń może przechowywać znaki nadzwyczajnych zbawczych interwencji Boga. Ta intuicja obecna jest zresztą we wszystkich religiach, które nie tylko wznoszą świątynie, ale tworzą też święte przestrzenie, gdzie spotkanie z rzeczywistością Boską może stać się głębszym przeżyciem. Na ty, ogólnym tle religijnym Biblia głosi swoje specyficzne orędzie, ujmując temat świętej przestrzeni perspektywie historii Zbawienia. (…) Dlatego właśnie w perspektywie dwutysięcznej rocznicy Wcielenia gorąco pragnę udać się osobiście i modlić w najważniejszych miejscach, które w Starym i Nowym Testamencie były świadkami Bożych interwencji aż po największą z nich, czyli po tajemnicę Wcielenia i paschy Chrystusa.(…) Ach, miejsce ziemi, miejsce Ziemi Świętej, jakimże miejsce jesteś we mnie. Nie mogę po tobie stąpać, muszę klęknąć. (…) Pośród jerozolimskich miejsc związanych z ziemskim życiem Chrystusa, koniecznie trzeba będzie nawiedzić Wieczernik, gdzie Jezus ustanowił Eucharystię, źródło i szczyt życia Kościoła. Wizyta w Wieczerniku ma zatem być powrotem do samych źródeł Kościoła. (…) Przejście w duchu modlitwy z jednego miejsca czy miasta do drugiego, poprzez przestrzeń w szczególny sposób naznaczoną Bożym działaniem, nie tylko pomaga nam przeżywać nasze życie jako wędrówkę, ale ukazuje nam plastyczny obraz Boga, który poprzedza nas i idzie przed nami, który sam podjął wędrówkę drogami człowieka i nie spogląda na nas z wysoka, ale stał się naszym towarzyszem drogi. (…) Nie pozostaje mi zatem nic innego jak zaprosić serdecznie całą chrześcijańską wspólnotę, aby w duchu wyruszyła na szlak jubileuszowej pielgrzymki. Wszyscy musimy podjąć ową podróż wewnętrzną, której celem jest oderwanie nas od tego wszystkiego /w nas i wokół nas/co jest sprzeczne z prawem Bożym, abyśmy byli w stanie spotkać się w pełni z Chrystusem, wyznając naszą wiarę i otrzymując obfitość Jego miłosierdzia.
(…) Mówię do wszystkich: wyruszmy w drogę śladami Chrystusa !.

Watykan, dnia 29.06.1999


Grupy zorganizowane

Zapraszamy organizatorów grup do współpracy. Z przyjemnością przygotujemy propozycję programu, uwzględniającego realne uwarunkowania dotyczące danej destynacji. Organizatorzy, którzy na przestrzeni blisko 25 lat już nam zaufali, potwierdzą, że to czym się kierujemy to rzetelność, wywiązywanie się z danego słowa, otwartość na pomysły autorskie oraz podtrzymywanie długoletniej współpracy we wzajemnym zaufaniu. Realizujemy programy wg potrzeb i sugestii organizatora grupy, mając na uwadze jak najlepszą jakość obsługi. Wybieramy sprawdzonych przewoźników lotniczych, przewoźników autokarowych, korzystamy ze sprawdzonej bazy hotelowej oraz przewodników, dla których to co wykonują, to przed wszystkim osobista pasja. Nasza specjalizacja to trasy biblijne, szlaki apostolskie, sanktuaria maryjne oraz inne sanktuaria zagraniczne przyciągające pielgrzymów z całego świata.

Prosimy o przysłanie zapytań drogą mailową lub kontakt telefoniczny, w celu sprecyzowania swoich wymagań, potrzeb i określenia wstępnego terminu wyjazdu. Przygotowujemy ofertę po sprawdzeniu rozkładu przelotów, dostępności miejsc w hotelach, a zatem zawsze są to propozycje mające pokrycie w przyszłej realizacji.

Przy organizacji wydarzeń na dużą skalę, podejmujemy się kompleksowej obsługi w zakresie wynajmu samolotów, wynajmu autokarów, rezerwacji miejsc noclegowych, świadczeń na miejscu.

Klientów indywidualnych zapraszamy do sprawdzania wyjazdów w dziale „POLECAMY Ostatnie miejsca”. Są to wyjazdy grupowe, do których można się dołączyć ;-).

W przypadku chęci wyjazdu indywidualnego w kraju, w Europie /Europa wschodnia, zachodnia, basen Morza Śródziemnego/, na bliskim wschodzie, chętnie pomożemy w rezerwacji hoteli, biletu lotniczego, przewodnika na miejscu oraz innych niezbędnych świadczeń.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY