Ubezpieczenie

NOMADA Biuro Pielgrzymkowo – Turystyczne Sp. z o.o.

Ubezpieczyciel:

AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
Aktualny Certyfikat AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. obowiązujący od 01.01.2020 do 31.12.2020certyfikat

Przedmiotem uzbezpieczenia są:

  • koszty leczenia (KL),
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW),
  • bagaż podróżny osób w czasie ich podróży zagranicznej.

Sumy ubezpieczenia w pakiecie podstawowym:

  • Dla osób wyjeżdżających do Państw Europy i Basenu Morza Śródziemnego suma ubezpieczenia kosztów leczenia wynosi równowartość 10.000 EURO lub 20.000 EURO.
  • Dla osób wyjeżdżających do pozostałych Państw świata, suma ubezpieczenia wynosi równowartość w złotych 30.000 EURO.
  • Suma ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) za 100% uszczerbku na zdrowiu w przypadku ubezpieczenia do 10.000 EUR i 20.000 EUR wynosi do 2 000 EUR, w przypadku ubezpieczenia do 30.000 EUR wynosi do 4 000 EUR
  • Suma ubezpieczenia kosztów bagażu podróżnego wynosi w przypadku ubezpieczenia do 10.000 EURO i 20.000 EURO wynosi do 200 EUR, w przypadku ubezpieczenia do 30.000 EURO wynosi do 400 EUR

W naszej ofercie istnieje również możliwość dołączenia do pakietu:

  • ubezpieczenia od kosztów rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej, co stanowi 3 % kosztu imprezy.

Ubezpieczenie dotyczy wyjazdów zagranicznych: grupowych oraz dla klientów indywidualnych.

W celu uzyskania dokładnej informacji prosimy o zapoznanie się z warunkami ubezpieczenia: