Ubezpieczenie

Przedmiotem ubezpieczenia są:

  • koszty leczenia (KL),
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW),
  • bagaż podróżny osób w czasie ich podróży zagraniczne

Sumy ubezpieczenia w pakiecie podstawowym:

  • Dla osób wyjeżdżających do Państw Europy suma ubezpieczenia kosztów leczenia wynosi równowartość  20.000 EURO
  • Dla osób wyjeżdżających do pozostałych Państw świata, suma ubezpieczenia wynosi równowartość w złotych 40.000 EUROO
  • Suma ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) za 100% uszczerbku na zdrowiu w przypadku ubezpieczenia do KL 20.000 EURO wynosi 1250 EURO a dla KL 40.000 EURO wynosi do 2 500 EURO. Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku stanowi 100 % sumy ubezpieczenia NNW.
  • Suma ubezpieczenia uszkodzenia rzeczy osobistych w bagażu podróżnym w przypadku ubezpieczenia do KL 20.000 EURO, wynosi 200 EURO, w przypadku ubezpieczenia do KL 40.000 EURO wynosi do 250 EURO

Każdy z podróżnych ma możliwość wykupienia rozszerzonego ubezpieczenia turystycznego o zaostrzenie się chorób przewlekłych i nowotworowych oraz doubezpieczenia za dodatkowy assistance zagranicą w tym pomoc na wypadek przymusowej izolacji i kwarantanny za granicą z powodu COVID-19 do kwoty 1000 euro do 10 dni.

W naszej ofercie istnieje również możliwość dołączenia do pakietu:

  • ubezpieczenia od kosztów rezygnacji do dnia rozpoczęcia imprezy turystycznej co stanowi 3 % kosztu imprezy.
  • ubezpieczenia od kosztów rezygnacji do dnia rozpoczęcia imprezy turystycznej z rozszerzeniem o powody rezygnacji związane z chorobami przewlekłymi i nowotworowymi, również osoby bliskiej.