Warunki korzystania ze strony internetowej

Warunki korzystania ze strony internetowej (DSA) Nomada

1.USŁUGODAWCA

Serwis internetowy Nomada, dostępny pod adresem https://www.nomada.org.pl/ jest prowadzony przez:

NOMADA BIURO PIELGRZYMKOWO-TURYSTYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod
adresem Aleje Jerozolimskie 81/7.10, 02-001 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000046666, NIP 5260205109, nr REGON 00205296900000

2. PUNKT KONTAKTOWY

W celu kontaktowania się z nami możesz skorzystać z następujących form komunikacji elektronicznej:

Niezależnie od form komunikacji elektronicznej – możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem: +48 665 711 124, +48 22 625 55 11

3. JĘZYK KOMUNIKACJI

Możesz skontaktować się z nami w języku polskim.

4. ROZPATRYWANIE SKARG I REKLAMACJI

Reklamacje i skargi dotyczące korzystania ze strony internetowej mogą być składane
za pośrednictwem Punktu Kontaktowego, którego dane wskazane są na początku
niniejszych warunków.
Rozpatrujemy reklamacje i skargi w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

5. WARUNKI TECHNICZNE

Dla prawidłowego korzystania ze strony internetowej konieczne jest spełnienie
następujących warunków technicznych:
• aktywne konto e-mail,
• urządzenie z dostępem do Internetu,
• przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.

6.PRYWATNOŚĆ I DANE OSOBOWE

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies wskazane
są w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://www.nomada.org.pl/polityka-prywatnosci/

7.INNE REGULAMINY I POLITYKI

Do korzystania z naszej strony internetowej i dostępnych w jej ramach usług
zastosowanie mają również:
• Regulamin newslettera – https://www.nomada.org.pl/regulamin-newsletter/
Te Warunki stanowią suplement do wskazanych wyżej dokumentów.